خانه | | پست الکترونیک
اینگونه می اندیشم

برای تو که از من متنفری ،و برای تو که نسبت به من حسادت می کنی، احترام قائلم .چون قبل از هرچیز یک انسانی و انسان قابل احترام است. 

ولی تو را دوست هم دارم چون باعث پیشرفتم در زندگی شدی. 

از تو ممنونم که باعث شدی ارزش و اهمیت واقعی خودم را بیشتردرک کنم.  

حالا فهمیدم که اینقدر آدم مهمی هستم که انسان دوست داشتنی مثل تو، تمام حواسش به من و کارهایم باشد.  

فقط نگران تو هستم ،که تمام زندگیت را رها کردی تا حواست به یک انسان دیگر باشد.و فرصت های زندگیت را از دست دادی. 

ما همه انسانیم و اگر اشتباه کنیم قابل بخشش.همه انسانیم با نقابهای متفاوت.شناخت آدمها از پشت نقابشان کار ساده ای نیست. 

ولی از تو ممنونم که رفتارت خیلی صادقانه احساست را بیان می کندو هیچ چیز را پنهان نمی کنی.تو نقابت را برداشته ای و این کارآسانی نیست.

 

                                                        

|+| نوشته شده توسط آمیکا در جمعه 4 دی‌ماه سال 1388 و ساعت 23:29 |
Powered By BlogSky - Designing & Supporting Tools By WebGozar